Dokumendid

Kohtla-Nõmme Kooli üldtööplaan (2017. – 2018. õp.a.)

Kohtla-Nõmme Kooli üldtööplaan (pdf)

Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus (kehtib alates 01.09.2013)

4_K-N_kooli_põhimääruse_kinnitan

Kohtla-Nõmme Kooli arengukava aastatel

5_kohtla-nomme_kooli_arengukava2013-2020

Kohtla-Nõmme Kooli õppekava

Kohtla-Nõmme Kooli õppekava (pdf)

Kohtla-Nõmme Kooli lihtsustatud õppekava

Lihtsustatud õppekava Kohtla-Nõmme Koolis

Kohtla-Nõmme Kooli ainekavad

Kohtla-Nõmme Kooli loovtööde juhend

Kohtla-Nõmme Kooli loovtööde juhend (doc)

Kooli kodukord (uus)

Kohtla-Nõmme Kooli kodukord (pdf)

Haridusliku erivajaduse toetamine

Haridusliku erivajaduse toetamine (pdf)

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus (pdf)

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus (doc)

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu töökorralduse alused

Kohtla-Nõmme Kooliraamatukogu töökorralduse alused (doc)

Kohtla-Nõmme Kooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (uus)

hindamise alused (pdf)

Tunnustamise kord Kohtla-Nõmme Koolis

Tunnustamise kord (pdf)

Käitumise hindamise alused

Käitumise hindamise alused (pdf)

Käitumise hindamise alused (doc)

Õpilaste mõjutamise ja karistamise kord (uus)

Õpilaste mõjutamise ja karistamise kord (pdf)

Õpilaspileti kord

Õpilaspileti kord (pdf)

Õpilaspileti kord (doc)

Kehalise kasvatuse tunni kodukord (uus)

Kehalise kasvatuse tunni kodukord (pdf)

Haridusliku erivajaduse toetamine

Haridusliku erivajaduse toetamine (pdf)

Õpilase kohustuslikud dokumendid

Õpilase kohustuslikud dokumendid (pdf)

Õpilase kohustuslikud dokumendid (doc)

Ruumide rent (Vallavalitsuse korraldused)

link