õppe – ja kasvatustegevused

Sõimerühm „Pääsusabad”

Planeeritud õppe-ja kasvatustegevused 2017-2018

 E Mina ja keskkond

   Käelised tegevused/ voolimine

T Muusika

   Keel ja kõne

K Matemaatika

   Liikumine

N Muusika

   Mina ja keskkond

R Keel ja kõne

   Käelised tegevused (joonistamine/ meisterdamine)

 

 Rühm “Sinitiivakesed” (noorem rühm)

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused 2017-2018

 E Mina ja keskkond

   Liikumine

   Käelised tegevused/ voolimine

T Keel ja kõne

   Muusika

K Keel ja kõne

   Käelised tegevused/ joonistamine

N Matemaatika

   Muusika

   Käelised tegevused/ kleepetöö (õhtul)

R Eesti keel kui teine keel

   Liikumine

 

 Rühm “Lapsuliblikas” (vanem rühm)

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused 2017-2018

E Matemaatika

   Liikumine

   Mina ja keskkond

   Käelised tegevused/ voolimine (õhtul)

T Muusika

   Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

K Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

   Käelised tegevused/ joonistamine (õhtul)

N Muusika

   Mina ja keskkond

   Matemaatika

   Keel ja kõne (õhtul)

R Eesti keel kui teine keel

   Liikumine

   Käelised tegevused/ meisterdamine või kleepetöö (õhtul)