Teade

Lasteaia teade
Lugupeetud lapsevanemad.

Alates 22.06. 2020 on lasteaed avatud.

22.06. on lühendatud tööpäev ja lasteaed on avatud sellel päeval 07.00-15.00.

Palume kindlasti teavitada, kes soovib oma lapse lasteaeda tuua, et teaksime toitu valmistada.

Lugupidamisega

Kooli juhtkond

Posted in Uudised | Comments Off on Teade

Teade

Kohtla-Nõmme Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele :

  • inglise keele õpetaja (7 tundi nädalas)

  • õppealajuhataja (0,6 ametikohta)

  • õpetaja assistent (1,0 ametikohta, lasteaeda)

  • õpetaja abi (1,0 ametikohta, lasteaeda)

  • koristaja (1,0 ametikohta).

Tööle asumise aeg 01. septembrist 2020.

Kandidaatidelt ootame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 12. juuniks e-aadressil direktor@kohtpk.edu.ee või aadressil Kooli 6, Kohtla-Nõmme alev, 30503 Toila vald.

Täiendav info tel 3371056 või e-aadressil direktor@kohtpk.edu.ee

Posted in Uudised | Comments Off on Teade

Teade!

Lapsed on lasteaeda oodatud!

Alates 18. maist alustavad Toila valla asutused eriolukorrast väljumisega ja muudavad järgnevatel nädalatel ja kuudel seni toiminud töökorraldust.
Kõigis asutustes jälgitakse võimaluste piires nakkusohu püsimiseni sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid ning jätkatakse suurema tähelepanu pööramist hügieeninõuete täitmisele, sh käte ja pindade puhastamisele ning desinfitseerimisele.
Töötajate ja külastajate kaitseks rakendatakse erinevaid asjakohaseid ettevaatusabinõusid ning seetõttu tuleb kõigil järgida asutustes kehtestatud reegleid. Asutustesse on keelatud tulla kõigil, kellel on haigustunnused või haiguse kahtlus.

Toila valla eriolukorrast väljumise kava Link

Posted in Uudised | Comments Off on Teade!

Teade!

Toila Vallavalitsuse 28.04.2020.a. korralduse nr 106 Toila vallavalitsuse hallatavate asutuste ja muude avalikuks kasutuseks mõeldud asutuste töökorraldus eriolukorras.

Posted in Uudised | Comments Off on Teade!

Teade!

Head õpetajad, armsad õpilased ja lapsevanemad!

Üldhariduskoolide koolivaheaeg jääb peagi seljataha ja esmaspäevast jätkub Eesti koolides distantsõpe. Loodetavasti leidsite vaheajal võimaluse puhata, ilusat kevadilma nautida – mõistagi kehtivaid reegleid järgides – ning olete valmis veel pisut pingutama, et õppeaasta edukalt lõpule viia.

Tahan veel kord öelda, et kui pärast 15. maid osutub kontaktõpe osaliselt võimalikuks, ei tähenda see kindlasti seda, et kõik lapsed korraga koolidesse tuleksid. Enamike õpilaste jaoks lõpeb õppeaasta distantsõppel. Silmast-silma kohtumisi õpetajatega tuleb võimaldada eelkõige neile, kel seda kõige enam vaja: abiturientidele, põhikoolilõpetajatele ning lisatuge vajavatele õpilastele.

Distantsõppe nädalatel oleme palju suhelnud nii koolide, koolipidajate kui ka lapsevanematega. Saadud tagasiside põhjal julgen öelda, et distantsõpe toimib üle ootuste hästi: õppevahendid ja -keskkonnad on harjumuspäraseks muutunud ning töörütm välja kujunenud. Näeme üha enam, et distantsõppe õnnestumisel on ülisuur roll suhtlemisel ning kooli-kodu avameelsel infovahetusel. Seetõttu soovitan õppetööd puudutavate küsimuste korral jätkuvalt – rääkigem üksteisega. Kui tarvis, palun võtke ka meiega ühendust ministeeriumi infotelefonide või e-posti kaudu – püüame aidata ja üheskoos lahenduse leida.

Kahtlemata on õpetajad olnud eriolukorra ajal erakordselt tublid. Tunnustagem neid südamega tehtud töö eest! Sellega seoses tuletan meelde, et kuni pühapäevani ootame kandidaate aasta õpetaja konkursile.

Lõpetuseks vaatan veidi tulevikku. Julgen arvata, et meie ühisel distantsõppe kogemusel on suur mõju meie haridussüsteemile. Oleme saanud kõik õppida palju uut ning näha, kuidas on võimalik teha tööd ka väljaspool koolimaju. See on olnud pealesunnitud, kuid õpetlik võimalus, mis aitab kujundada individuaalseid õpiteid ja rikastada igapäevast õppetööd.

Soovin teile kõigile järgnevateks nädalateks jõudu, püsivust ja rahulikku meelt!

Mailis Reps
haridus- ja teadusminister

Posted in Uudised | Comments Off on Teade!