1945

(Lõpetasid 6 klassi)

Ehvert, Asta

Jõesaar, Endla

Kalmus, Helje

Kruusmets, Arli

Kunberg, Aino

Käbin, Milvi

Loik, Dagmar

Luuk, Ado

Mae, Ants

Mae, Laine

Moss, Viiva

Neidla, Asta

Nurk, Helju

Odar, Helgi

Põld, Meinhard

Rooden, Kalju

Sepern, Meida

Štšerbakov, Voldemar

Tarum, Maie

Taluste, Laine

Tars, Otto

Tisler, Leida

Terras, Uno