1947

Kaldmäe, Aino

Kalmus, Helje

Kipso, Ralf

Kruusmets, Aino

Kõrvek, Maimu

Kõrvek, Aili

Lahi, Vahur

Linkholm, Erich

Milder, Heino

Moss, Viiva

Nurk, Maila

Nurk, Helju

Odar, Ervin

Ohov, Silvia

Peet, Richard

Salimaa, Aksel

Vassiljev, Heino

Veeoru, Silvi

Purgats, Virve