1951

Allaste, Aino

Jalak, Vaike

Janno, Alfred

Jürine, Jaan

Engel, Margarete

Kaisla, Helle

Kase, Ilme

Klein, Evi

Korsten, Valdur

Lasarev, Jüri

Lümat, Helju

Milder, Ilmar

Nagel, Leida

Ravila, Helju

Rooden, Viivi

Roos, Tõnu

Sakerman, Laine

Schults, Õie

Taluste, Linda

Vetik, Harry

Võsu, Eino

Johanson, Alma

Jürgen Eda

Jõemets, Silvi

Kolga, Valentina

Kreisman, Kalle

Kreisman, Oolo

Leiman, Heinrich

Nelk, Lydia

Saidla, Viive

Toivonen, Maimu

Viikov, Juhan

Viljus, Hilja

Viljus, Laine

Ehavald, Helbe

Vetik, Ülo

Rikken, Pärja

Uustalu, Vaike