1959

Kits, Taimi

Kiiver, Tõnu

Linde, Jüri

Tünni, Heino

Siirman, Elsi

Tärno, Virve

Kuusmik, Tiiu

Kivikas, Eve

Tiido, Ene

Asi, Liina

Tammiksaare, Ilme

Rego, Valter

Vehrmann, Helmut

Vihman, Toomas

Raudlam, Mati

Musting, Karli

Väärtmaa, Rein

Eessalu, Mart

Sarnik, Jüri

Narusk, Konstantin

Maamets, Riina

Pääbus, Maimu

Vellemäe, Asta

Kalinkin, Mia

Järving, Uno

Mathisen, Evi

Vaatsep, Enno

Moosel, Ellen

Musting, Meida