1967

a- klass. Klassijuhataja R. Alaküla

Grossthal, Arno

Hint, Hants

Hussar, Inge

Jõepere, Olav

Jõepere, Tiina

Kanarik, Jaan

Kingu, Leili

Käsper, Arno

Märtman, Tiiu

Neidla, Kalev

Nurk, Enno

Rannamaa, Karli

Rästa, Heinar

Sillapaju, Laine

Skiller, Väino

Veski, Annes

Viira, Viive

Välja, Hilja

b- klass. Klassijuhataja E. Saariste

Hallik, Enn

Jaanimets, Uno

Jõendi, Lembit

Järving, Lii

Kuusk, Regina

Lahi, Riho

Leuska, Priit

Leuska, Tiit

Luuk, Ain

Lõhmus, Maie

Maamets, Ere

Meriste, Tiina

Männi, Riho

Nagel, Frida

Ojandu, Mati

Ploome, Svetlana

Pupp, Anne

Taal, Inge

Zimmermann, Tiit

c- klass

Atrohova, Roza

Bushujeva, Raisa

Bragun, Juri

Veselova, Marina

Veselova, Vera

Galkina, Galina

Gremberg, Ljudmila

Jepishev, Gennadi

Kempi, Vera

Kljutshnikova, Vera

Kähar, Lidia

Kolobushin, Vladimir

Latt, Zinaida

Leushka, Elli

Lust, Vladimir

Lukk, Nadezhda

Marjapuu, Viktor

Nässi, Galina

Salamonova, Valentina

Spungina, Svetlana

Selivanov, Nikolai

Firsanov, Vladimir

Shitov, Sergei

Shteinmiller, Vladimir