Dokumendid

– õppekava
– kodukord
– avaldus lasteaeda võtmiseks
– avaldus lasteaiast lahkumiseks
– vastuvõtu kord