Dokumendid

Kohtla-Nõmme Kooli üldtööplaan (2019. – 2020. õp.a.)

Üldtööplaan 2019- 2020

Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus (kehtib alates 31.10.2018)

Kohtla-Nõmme Kooli Põhimäärus

Kohtla-Nõmme Kooli arengukava aastatel

Kohtla-Nõmme_Kooli_arengukava aastatel 2013-2020

Kohtla-Nõmme Kooli sisehindamine 2016-2019

Kohtla-Nõmme Kooli sisehindamine

Kohtla-Nõmme Kooli õppekava

Kohtla-Nõmme Kooli õppekava

Kohtla-Nõmme Kooli lihtsustatud õppekava

Lihtsustatud õppekava Kohtla-Nõmme Koolis

Kohtla-Nõmme Kooli ainekavad

Kohtla-Nõmme Kooli loovtööde juhend

Kohtla-Nõmme Kooli loovtööde juhend (doc)

Kooli kodukord

Kohtla-Nõmme Kooli uus kodukord kehtib alates 01.09.2020

Kohtla-Nõmme Kooli kodukord

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus (pdf)

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu põhimäärus (doc)

Kohtla-Nõmme Kooli raamatukogu töökorralduse alused

Kohtla-Nõmme Kooliraamatukogu töökorralduse alused (doc)

Kohtla-Nõmme Kooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (uus)

hindamise alused (pdf)

Tunnustamise kord Kohtla-Nõmme Koolis

Tunnustamise kord (doc)

Õpilaste mõjutamise ja karistamise kord (uus)

Õpilaste mõjutamise ja karistamise kord (doc)

Õpilaspileti kord

Õpilaspileti kord (pdf)

Kehalise kasvatuse tunni kodukord (uus)

Kehalise kasvatuse tunni kodukord (pdf)

Haridusliku erivajaduse toetamine

Haridusliku erivajaduse toetamine (pdf)

Õpilase kohustuslikud dokumendid

Õpilase kohustuslikud dokumendid (pdf)

Õpilase kohustuslikud dokumendid (doc)

Ruumide rent (Vallavalitsuse korraldused)

Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse korraldus ruumide rent 2015

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (doc)

Arenguvestluste läbiviimise kord

Arenguvestluste läbiviimise kord