Endised õppealajuhatajad

1945 – 1950 Elfriede Eigo

1950 – 1953 Elga Pajupuu-Türk

1953 – 1955 Laine Mae-Toomsalu

1955 – 1962 Vahta Pilden

1962 – 1964 Silvi Ammussaar

1964 – 1965 Jelizaveta Lezevits

1965 – 1966 Linda Müllerbek

1966 – 1969 Evi Säästla

1969 – 1986 Laine Toomsalu

1986 – 1990 Vallo Reimaa

1990 – 1994 Renata Laas

1994 – 2005 Helgi Altnurme

2005 – 2012 Ruth Kerov