Hoolekogu

Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogu liikmed

Nr Ees –ja perekonnanimi e-post
1. Piret Niglas – kooli õpetajate esindaja  Piret.Niglas@kohtpk.edu.ee
2. Tiina Telling – lasteaia õpetajate esindaja  tiinatelling2209@gmail.com
3. Katri Krall-Tammik – lasteaia lastevanemate esindaja
4. Liis Mägi – lasteaia lastevanemate esindaja liis.magi@hotmail.com
5. Kirsti Vaatsep – kooli lastevanemate esindaja  kirstivaatsep@hot.ee
6. Rainer  Seljamäe – kooli lastevanemate esindaja
7. Eve Elm – vilistlaste esindaja
8. Etti Kagarov – kooli toetava organisatsiooni esindaja etti.kagarov@kaevandusmuuseum.ee
9. Aveliis Kase – õpilasomavalitsuse esindaja aveliis.kase@gmail.com
10. Kerda Eiert – vallavalitsuse esindaja kerda.eiert@toila.ee
11. Tiit Salvan – vallavolikogu esindaja tiitsalvan@gmail.com