avaldus lasteaeda võtmiseks

Lasteaeda astumise avaldus

 Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine (pdf)

lasteaeda astumise avaldus (doc)

lasteaeda astumise avaldus (pdf)