õppe – ja kasvatustegevused

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED 2019-2020

Sõimerühm „Pääsusabad” 

E Mina ja keskkond

    Kunst/ voolimine

T Muusika

   Keel ja kõne

K Matemaatika

    Liikumine

N Muusika

    Mina ja keskkond

R Keel ja kõne

    Kunst (joonistamine/ meisterdamine)

Rühm “Sinitiivakesed” 

E Mina ja keskkond

    Liikumine

    Kunst/ voolimine

T Keel ja kõne

    Muusika

K Keel ja kõne

    Kunst/ joonistamine

N Matemaatika

    Muusika

    Kunst/ kleepetöö

R Eesti keel kui teine keel

    Liikumine

 

Rühm “Lapsuliblikas” 

E Matemaatika

   Liikumine

   Mina ja keskkond

    Kunst/ voolimine (õhtul)

T Muusika

    Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

K Keel ja kõne (lugemine ja kirjutamine)

    Keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine)

N Muusika

     Matemaatika

     Mina ja keskkond

     Kunst/ joonistamine (õhtul)

R Eesti keel kui teine keel

    Liikumine

    Kunst/ meisterdamine või kleepetöö (õhtul)