Teade!

Head õpetajad, armsad õpilased ja lapsevanemad!

Üldhariduskoolide koolivaheaeg jääb peagi seljataha ja esmaspäevast jätkub Eesti koolides distantsõpe. Loodetavasti leidsite vaheajal võimaluse puhata, ilusat kevadilma nautida – mõistagi kehtivaid reegleid järgides – ning olete valmis veel pisut pingutama, et õppeaasta edukalt lõpule viia.

Tahan veel kord öelda, et kui pärast 15. maid osutub kontaktõpe osaliselt võimalikuks, ei tähenda see kindlasti seda, et kõik lapsed korraga koolidesse tuleksid. Enamike õpilaste jaoks lõpeb õppeaasta distantsõppel. Silmast-silma kohtumisi õpetajatega tuleb võimaldada eelkõige neile, kel seda kõige enam vaja: abiturientidele, põhikoolilõpetajatele ning lisatuge vajavatele õpilastele.

Distantsõppe nädalatel oleme palju suhelnud nii koolide, koolipidajate kui ka lapsevanematega. Saadud tagasiside põhjal julgen öelda, et distantsõpe toimib üle ootuste hästi: õppevahendid ja -keskkonnad on harjumuspäraseks muutunud ning töörütm välja kujunenud. Näeme üha enam, et distantsõppe õnnestumisel on ülisuur roll suhtlemisel ning kooli-kodu avameelsel infovahetusel. Seetõttu soovitan õppetööd puudutavate küsimuste korral jätkuvalt – rääkigem üksteisega. Kui tarvis, palun võtke ka meiega ühendust ministeeriumi infotelefonide või e-posti kaudu – püüame aidata ja üheskoos lahenduse leida.

Kahtlemata on õpetajad olnud eriolukorra ajal erakordselt tublid. Tunnustagem neid südamega tehtud töö eest! Sellega seoses tuletan meelde, et kuni pühapäevani ootame kandidaate aasta õpetaja konkursile.

Lõpetuseks vaatan veidi tulevikku. Julgen arvata, et meie ühisel distantsõppe kogemusel on suur mõju meie haridussüsteemile. Oleme saanud kõik õppida palju uut ning näha, kuidas on võimalik teha tööd ka väljaspool koolimaju. See on olnud pealesunnitud, kuid õpetlik võimalus, mis aitab kujundada individuaalseid õpiteid ja rikastada igapäevast õppetööd.

Soovin teile kõigile järgnevateks nädalateks jõudu, püsivust ja rahulikku meelt!

Mailis Reps
haridus- ja teadusminister

Posted in Uudised | Comments Off on Teade!

Kuulutus

Posted in Uudised | Comments Off on Kuulutus

Kuulutus

Posted in Uudised | Comments Off on Kuulutus

Teade

VASTUVÕTUPROTSESS 2020

Kaaskiri

Posted in Uudised | Comments Off on Teade

Teade!

Lugupeetud lapsevanem!

Eile, kuu aega pärast esimest Eestis diagnoositud haigusjuhtumit, on koroonaviirus 575 inimesel, 40 patsienti vajab uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi, neist 7 on intensiivravil ning kriitilises seisus, surnud on 1. See on murettekitav statistika, mille tulemusena on Vabariigi Valitsus ja KOV-d karmistanud koosviibimise reegleid. Politsei ja vabatahtlikud kontrollivad, kuidas inimesed reeglitest kinni peavad. Eksinuid karistatakse kuni 2000 eurose rahatrahviga.

Kuid kahjuks ei saa paljud meie noored olukorra tõsidusest aru.

Palun tehke oma laste seas teavitustööd, et nad püsiksid kodus ja ei koguneks Kohtla-Nõmmel suurte kampadena, sest lubatud on liikuda vaid kahekesi ja sedagi piisava vahega. Meil kõigil on antud ainult üks elu, mida elada ja me keegi ei taha, et noorte mõtlematu käitumise pärast peab keegi meie seast kaotama haigusele oma lähedase või pereliikme.

Lootes teie mõistvale suhtumisele

Tiina Grauberg
Kohtla-Nõmme Kooli
direktori kt

Posted in Uudised | Comments Off on Teade!