Teade!

Lugupeetud lapsevanemad!

Loodetavasti tagavad ennetusmeetmed Eestis nakkuse leviku piiramise ja koolide sulgemine ei ole vajalik. Kriisiolukorra puhul edastame infot kooli ametlike suhtluskanalite – eKooli, kooli facebooki – ja kooli kodulehe www.kohtpk.edu.ee kaudu.

Palun kõigil peredel suhtuda vastutustundlikult Terviseameti soovitustesse. Igasuguste haigusnähtudega lastel palun koju jääda.
Kodus karantiinis olemine tähendab ka mitteosalemist huviringides, trennides, sõprade mittekülastamist.
Kui peaks vajalikuks osutuma kooli sulgemine ja kodus õppimine, edastame infot õppetöö läbiviimise kohta eKooli kaudu. Palun silmas pidada, et kõigi õppeülesannete täielikuks nägemiseks peab õpilane sisenema eKooli oma konto kaudu. Palume vanematel jälgida, et õpilased viiksid igapäevaselt oma õppevahendid koju, et vajadusel koju jäädes oleks võimalik õppetööd jätkata.

Hetkel on koolis igal pool kraanikausside juures seep ja juhised õigeks kätepesuks. Tuletame seda ka pidevalt meelde ja palume lastevanematel seda kodus üle korrata. Näeme, et mitmetel lastel on endal kaasas desinfitseeriv vahend. See ei ole vajalik, kuna koristajad desinfitseerivad hommikul enne kooli avamist ja õhtul peale kooli sulgemist kõik korrused ise.

Tiina Grauberg
Direktori kt

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.