Teade!

Õppetöö korraldusest distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse otsusele 12.03.2020 on esmaspäevast, 16. märtsist suletud kõik üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid, noortekeskused ja huvikoolid. Sellega seoses on järgmised 2 nädalat (16.03 – 27.03) Kohtla-Nõmme Kool suletud ja õppetöö toimub distantsõppe vormis vastavalt tunniplaanile. Kuna osad ainetunnid toimuvad sünkroontundidena, st õpilased ja õpetaja on samaaegselt mingis keskkonnas, tuleb õpilastel jälgida tunniplaani kooli kodulehel ja infot e-Koolis.

Õpetajad panevad e-Kooli tunni sisu kirjeldusse võimalikult täpse õppematerjali ja on valmis vajadusel juhendama õpilasi e-Kooli sõnumite, sotsiaalmeediakanalite, telefoni ja meili teel kella 8.20-15.00. Aineõpetajad korraldavad oma töö erinevalt. Mõni õpetaja annab võib-olla kogu nädala materjali, mida saab endale sobival ajal teha, mõni ainetund toimub kuskil e-keskkonnas kindlal ajavahemikul. Mõnel juhul täidetakse töövihikut või kirjutatakse vihikusse ja õpilane saab esitada ülesandeid õpetajale kontrollimiseks vastavalt eelnevale kokkuleppele. Palju asju saab teha Opiqu keskkonnas, kuid seal on oluline, et õpilane siseneks oma e-Kooli kontoga. Õpetajad edastavad õpilastele õppevideoid, mida saab vaadata ka telefonis. Võimalusi on palju, aga selge on see, et õpilastel on palju iseseisvat tööd.

Palume vanematelt mõistvat suhtumist ja eriti just nooremate laste puhul toetust. Loodame, et võimaldate oma lastele arvuti ja interneti kasutamist õppetöö eesmärgil. Õpilastel tuleb püsida kodus ja vältida kogunemisi. Õues võib käia, see on isegi soovituslik, kuid vältida tuleb noorte kogunemisi.

Jääge terveks!

Tiina Grauberg Direktori kt

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.