Visioon ja missioon

MISSIOON

Kohtla-Nõmme Kooli lasteaiaosa missiooniks on toetada mitmekülgselt ja

järjepidevalt peret lapse alushariduse omandamisel läbi mängu, terviklikuisiksuse kujunemist ning laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, (sealhulgaskõlbelist ja esteetilist arengut), et kujuneksid eeldused igapäevaelugatoimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Selleks on vaja:

 • luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada;
 • loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
 • soodustada lapse kasvamist vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks;
 • teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmiks inimeseks;
 • toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
 • igal lapsel on õigus areneda sellises tempos nagu talle sobib;
 • toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

       VISIOON:

 • koostöövalmidus;
 • õppetöö läbi mängu;
 • õues õppimise väärtustamine;
 • lasteaiast läheb kooli endaga hästi toimetulev, kõigest huvituv laps.